Background Image

C A Roséns Begravningsbyrå

Sankt Larsgatan 17, Linköping, Sverige
Specification
Dygnet runt Juridisk rådgvining

Med stor omtanke och ett djupt engagemang

Om oss

Allt sedan starten har vi strävat efter att vara det bästa alternativet. Vi ska på ett personligt och förtroendefullt sätt med omtanke, service och kvalitet, alltid värna om kundens trygghet.

Genom våra medarbetares omtanke och samlade erfarenhet ger vi våra kunder tillgång till den fullservicen att alla produkter och tjänster finns tillgängliga på en och samma byrå.

Uppdragsgivaren ska känna sig trygg redan från första kontakten. Vår viktigaste uppgift är att ge rätt hjälp till rätt pris, oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Oavsett om det gäller en liten eller mer omfattande boutredning.

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Historia

Verksamheten startades av C.A. Rosén år 1877 . I början drevs verksamheten som kombinerad antikvitetsaffär och begravningsbyrå. C.A. Rosén drev begravningsbyrån fram till år 1917 då hans svärson Gustaf Stillström övertog verksamheten och var verksam fram till år 1946. De sista åren tillsammans med kompanjonen Nils Löfgren. Nils Löfgren överlät sedan byrån till sin son Lennart Löfgren år 1969. I början av 1980-talet började Peter Broman arbeta på begravningsbyrån och övertog rörelsen 1993 tillsammans med sin fru Helén. År 1986 köptes även anrika Skoglunds begravningsbyrå.

Sedan 2008 ingår C.A. Roséns Begravningsbyrå AB i det som vi nu kallar Westergrens Begravningsbyråer. Byråer med sammanlagt sju kontor i mellersta och östra Östergötland. Samtliga dessa byråer ägs av familjen Josephine och Per Westergren, som är den fjärde generationen verksamma inom begravningsbranschen. Genom ett omfattande samarbete inom denna grupp av begravningsbyråer, kan vi erbjudande begravningstjänster och juridiska tjänster med mycket stora fördelar för våra kunder.

Sankt Larsgatan 17, Linköping, Sverige

Get Directions
Enquire now