Background Image
Call us anytime 0771-87 00 87
info@fonus.se
Specification
Dygnet runt Juridisk rådgvining

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning.

Idag är vi landets mest anlitande begravningsbyrå och anordnar cirka 25 000 begravningar varje år. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

Om oss

Fonus är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och finns i hela landet. Det gör det möjligt för våra kunder att kontakta sitt närmaste Fonuskontor för att planera begravningen, även om den ska hållas på annan ort.

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus fram till idag

För hundra år sedan ordnade de flesta själva med begravningar. Men i och med 1900-talets utveckling och urbanisering uppstod nya behov och traditioner.

Den öppna kistan som tidigare varit vanlig ersattes med en stängd. Det gjorde att det blev vanligare med blomsterdekorationer på kistan. För att informera om begravningen började man också annonsera i tidningen.

De förändrade begravningstraditionerna gjorde att fler anlitade experthjälp för att ordna med begravningen. Problemet var att döden blev en kostsam historia. Enligt den statliga myndigheten Priskontrollnämnden borde priset för en värdig begravning 1950 inte kosta mer än 401 kronor. Det motsvarade en månadslön för en industriarbetare. Men vad som ansågs vara en värdig begravning var inte solklart. Den oklara situationen utnyttjades av oseriösa aktörer på begravningsmarknaden.

Enquire now